პროდუქტის/თანხის  დაბრუნება ან გადაცვლის პირობები:

RUN.GE  ვალდებულია მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა დააბრუნოს იმ შემთხვევაში თუ:
ა) თანხის გადახდიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მომხმარებელს არ მიეწოდა მის მიერ შეძენილი პროდუქტი, ან არ მოხდა რაიმე ინფორმაციის მიწოდება .
ბ) მიწოდებული პროდუქტი არ ემთხვევა შეძენილს
გ) შეძენის დროს დაფიქსირებული ზომები არ ემთხვევა მიწოდებული პროდუქციის ზომებს
დ) პროდუქტი დაზიანებულია.

თუ მომხმარებელმა შეძენის მომენტში შეცდომით მიუთითა სასურველი პროდუქციის ზომა, RUN.GE-ი თანახმაა გადაცვალოს შეძენილი პროდუქტი სასურველ ზომაში იმ შემთხვევაში თუ:

ა) მომხმარებელი დაგვიბრუნებს მას იგივე მდგომარეობაში, როგორი მდგომარეობითაც მიიღო მან.
ბ) მომხმარებელი საკუთარი ხარჯით გადაიხდის პროდუქციის უკან ტრანსპორტირების საფასურს.
გ) შეძენილი მოდელის სასურველი ზომის ფაქტიური ნაშთი ფიქსირდება RUN-ის მაღაზიაში.
დ) იმ შემთხვევაში თუ გადასაცვლელი პროდუქციის მოდელის სასურველი ზომის ნაშთი არ იძებნება ჩვენს მაღაზიაში, მაშინ მომხმარებელს უნარჩუნდება გადახდილი თანხის ლიმიტი და ეძლევა შესაძლებლობა შეიძინოს სხვა სასურველი მოდელი არსებული თანხის (გადახდილი) ლიმიტის ფარგლებში.
ე) იმ შემთხვევაში თუ გადაცვლილი პროდუქციის ფასი აღემატება შეცდომით შეძენილ პროდუქციის ფასს, მაშინ მომხმარებელი იხდის მხოლოდ მოცემულ სხვაობას, ხოლო თუ გადაცვლილი პროდუქციის ფასი ნაკლებია შეძენილი პროდუქციის ფასზე, არსებული სხვაობა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

ასევე , ჩვენი მაღაზია თანახმაა , იმ შემთხვევაშიც კი , თუ თქვენ ვერ შეძელით უახლოესი 10 დღის დღის განმავლობაში მოდელის მოზომება , ან გადაიფქირეთ და გსურთ სხვა მოდელში გადაცვლა , გამონაკლისის სახით გადაგიცვალოთ მოდელი იმ შემთხვევაშუ თუ :

ა) მომხმარებელი დაგვიბრუნებს მას იგივე მდგომარეობაში, როგორი მდგომარეობითაც მიიღო მან.
ბ) მომხმარებელი საკუთარი ხარჯით გადაიხდის პროდუქციის უკან ტრანსპორტირების საფასურს.
გ) იმ შემთხვევაში თუ გადაცვლილი პროდუქციის ფასი აღემატება შეცდომით შეძენილ პროდუქციის ფასს, მაშინ მომხმარებელი იხდის მხოლოდ მოცემულ სხვაობას, ხოლო თუ გადაცვლილი პროდუქციის ფასი ნაკლებია შეძენილი პროდუქციის ფასზე, არსებული სხვაობა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

დამატებითი ინფორმაციის მისარებად დაგვიკავშირდეთ ნომერზე: 511 14 14 42 ; 599 06 60 83